Почнемо із коротенького нагадування, що таке числівник та якими бувають числівники в українській мові. Числівник – це частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі та відповідає на питання скільки? або котрий? Числівники бувають кількісними (один, два, три, двадцять вісім, сто тридцять шість) та порядковими (перший, сьомий, тринадцятий, сто третій, двісті шістдесят четвертий).

Іспанська мова для початківців - Зображення до уроку

У минулому уроці ми знайомилися із кількісними числівниками, а зараз настав час трохи ускладнити життя та збагатити мовлення порядковими числівниками. Порядкові числівники в іспанській мові відповідають на питання «котрий?» та узгоджуються з іменником в роді та числі.

el primer_ piso – перший поверх
la segunda letra – друга літера
los primeros pisos – перші поверхи
las segundas letras – другі літери

На відміну від прикметників, які в реченні зазвичай стоять після іменника, порядкові числівники найчастіше «займають позицію» перед іменником.

Por favor, dame una segunda oportunidad. – Будь ласка, дай мені другий шанс.
Es la segunda vez que ocurre. – Це відбувається вдруге (дослівно: Це другий раз, коли [це] відбувається).

Від 1 до 10

Найбільш поширеними в іспанській мові є порядкові числівники від 1 до 10.

Порядкові числівники від 1 до 10 в іспанській мові

primero – перший
segundo – другий
tercero – третій
cuarto – четвертий
quinto – п’ятий
sexto – шостий
séptimo – сьомий
octavo – восьмий
noveno – дев’ятий
décimo – десятий

Зверніть увагу, що числівники «primero» та «tercero» втрачають закінчення –o перед іменниками чоловічого роду.

el primer_ año – перший рік
el tercer_ nombre – третє ім’я

Онлайн курс іспанської з носіями

Від 11 до 19

Порядкові числівники від 11 до 19 складаються з двох слів – числівника «decimo» та відповідного порядкового числівника від 1 до 9.

decimoprimero (undécimo) – одинадцятий
decimosegundo (duodécimo) – дванадцятий
decimotercero – тринадцятий
decimocuarto – чотирнадцятий
decimoquinto – п’ятнадцятий
decimosexto – шістнадцятий
decimoséptimo – сімнадцятий
decimoctavo – вісімнадцятий
decimonoveno – дев’ятнадцятий

Зверніть увагу, що «одинадцятий» та «дванадцятий» можуть також звучати іспанською як «undécimo» та «duodécimo», а у слові «decimoctavo» (decimo + octavo) при поєднанні двох літер «о», одна із них зникає.

Десятки

Переходимо до порядкових числівників, що позначають десятки.

vigésimo – двадцятий
trigésimo – тридцятий
cuadragésimo – сороковий
quincuagésimo – п’ятдесятий
sexagésimo – шістдесятий
septuagésimo – сімдесятий
octogésimo – вісімдесятий
nonagésimo – дев’яностий

Сотий, тисячний, мільйонний

Порядкові числівники в іспанській мові, що позначають сотні.

centésimo – сотий
ducentésimo – двохсотий
tricentésimo – трьохсотий
cuadringentésimo – чотирьохсотий
quingentésimo – п’ятисотий
sexcentésimo – шестисотий
septingentésimo – семисотий
octingentésimo – восьмисотий
noningentésimo – дев’ятисотий

І на завершення – тисячний та мільйонний.

milésimo – тисячний
millonésimo – мільйонний

Приклади утворення порядкових числівників

Приклади

Спробуймо утворити декілька порядкових числівників та закріпити матеріал на практиці.

1. шістдесят третій

Іспанською звучатиме як «шістдесятий третій»

шістдесятий – sexagésimo
третій – tercero

шістдесят третій – sexagésimo tercero

2. сто сорок шостий

Іспанською звучатиме як «сотий сороковий шостий»

сотий – centésimo
сороковий – cuadragésimo
шостий – sexto

centésimo cuadragésimo sexto – сто сорок шостий

3. тисяча двісті сорок другий

Іспанською звучатиме як «тисячний двохсотий сороковий другий»

тисячний – milésimo
двохсотий – ducentésimo
сороковий – cuadragésimo
другий – segundo

milésimo ducentésimo cuadragésimo segundo – тисяча двісті сорок другий

Порядкові числівники «у дії»

Якщо ви опрацювали урок про кількісні числівники, то, можливо, звернули увагу на те, що, на відміну від кількісних числівників, в порядкових числівниках, які пишуться окремо, відсутній сполучник «y».

шістдесят три – sesenta y tres
шістдесят третій – sexagésimo tercero

Для того, аби відрізняти кількісні та порядкові числівники на письмі, до числа, що є порядковим числівником, додається графічний знак o для чоловічого роду однини, знак a для жіночого роду однини, та знаки os та as для чоловічого та жіночого родів множини відповідно.

2o piso (segundo piso) – другий поверх
3a habitación (tercera habitación) – третя кімната

А зараз розглянемо, як «працюють» порядкові числівники у реченні (контексті).

Es la primera vez que voy al bosque. – Я йду до лісу вперше (Це перший раз, коли я йду до лісу).
La segunda opción sería cambiar el teléfono por otro más barato. – Другим можливим варіантом було б змінити телефон на інший, дешевший.
Es la décima vez que te escribo. – Це вже десятий раз, як я тобі пишу.
Vivimos en el cuarto piso. – Ми живемо на четвертому поверсі.
Vivimos en el 4° piso. – Ми живемо на четвертому поверсі.

Чи користуються іспанці порядковими числівниками?

Яка складна тема в нас сьогодні, ¿verdad? Виявляється, що порядкові числівники здаються складними не лише українцям, а й самим іспанцям. Середньостатистичний іспанець або іспанка майже не вживає їх у розмовній мовіНатомість, у більшості випадків, коли виникає необхідність використати порядковий числівник, який не входить в діапазон «перший – десятий», носії мови послуговуються кількісними числівниками.

Наприклад:

Я живу у двісті сорок сьомому номері.

У сучасній Іспанії ви рідко почуєте таку фразу:

Vivo en la ducentésima cuadragésima séptima habitación. – Я проживаю в двісті сорок сьомому номері.

Набагато вища ймовірність, що ви почуєте щось на зразок:

Vivo en la habitación doscientos cuarenta y dos. – Я проживаю в номері двісті сорок два.
Vivo en la habitación número doscientos cuarenta y dos. – Я проживаю в кімнаті номер двісті сорок два.

Попрактикуймося?

Для того, аби краще запам’ятати найбільш вживані із числівників, пропоную зробити невеличке домашнє завдання. Перекладіть на іспанську мову подані нижче фрази:

перший раз – ___________
друге вікно – ___________
третій день – ___________
четверта кімната – ___________
п’ята сосна – ___________
шостий кіт – ___________
сьоме небо – ___________
восьмий рік – ___________
дев’ята книга – ___________
десятий літак – ___________

Додавайте ваші варіанти перекладу у коментарях.

Для того, аби залишатися в курсі усіх оновлень на сайті та не пропустити наступного онлайн-уроку, приєднуйтеся до наших спільнот у соціальних мережах Фейсбук, Твіттер та Інстаграм.

І пам’ятайте, що розмовляти, думати та мріяти іспанською реально!

¡Nos vemos pronto!

[ratings]

Марафон іспанської A1.1Авторський курс з нуля

Тримісячний марафон з авторськими відеоуроками допоможуть тобі почати говорити на базовому рівні за 3 місяці. 

error: Копіювання матеріалів дозволяється лише за згоди автора і за наявності активного посилання на джерело!