Якщо ви плануєте відвідати Іспанію чи іншу іспаномовну країну, але поки не володієте мовою, то ця стаття стане вам у пригоді, адже ми зібрали 100 корисних фраз іспанською і створили базовий розмовник туриста.

А курс іспанської для туриста допоможе вам навчитися спілкуватися у найпоширеніших побутових ситуаціях, таких, як покупка продуктів на ринку, замовлення сніданку в барі чи орієнтація у місті.

Загальні фрази

¡Hola! [ола] – Привіт! Це слово ви чутимете чи не на кожному кроці, адже іспанці вітаються значно частіше за нас. Вони кажуть «привіт» не лише друзям та знайомим, а й водієві автобуса, продавцю у магазині, офіціанту у ресторані чи людині, з якою їдуть у ліфті.

¿Qué tal? [ке таль?] – Як справи?

Sí. [сі] – Так. У випадку, якщо вам щось пропонують, – і ви погоджуєтеся на пропозицію, ввічливо буде відповісти: sí, por favor (так, будь ласка). Наведу приклад. Якщо у вас запитують, чи розмовляєте ви англійською, – ви можете просто сказати “sí”. Якщо ж ваш знайомий іспанець пропонує пригостити вас кавою, – і ви погоджуєтесь, ввічлива відповідь звучатиме як “sí, por favor.”

No. [но] – Ні. Аналогічно, з ні. Якщо офіціант у ресторані запитує «¿Quiere algo más?» (Бажаєте ще щось замовити?), ввічливо відмовитись вам допоможе фраза «No, gracias» (ні, дякую).

No sé. [но сЕ] – Не знаю.

No entiendo. [но ент’Єндо] – Не розумію. Надзвичайно важлива фраза для тих, хто не володіє мовою.

No hablo español. [но Абльо еспаньйОль] – Я не розмовляю іспанською.

¿Hablas ucraniano? [Абляс украніАно?] – Ти розмовляєш українською?

Оскільки шансів отримати відповідь “Sí” на запитання «¿Hablas ucraniano?» у вас, дійсно, небагато, нижче я наведу ще декілька можливих варіантів.

¿Hablas _____?

inglés [інґлЄс] – англійська
francés [франсЕс] – французька
ruso [рУсо] – російська
alemán [алємАн] – німецька
italiano [італіАно] – італійська

¿Podrías hablar más despacio, por favor? [подрІас аблЯр мас деспАсіо пор фавОр] – Будь ласка, говори повільніше.

¿Podrías repetírmelo, por favor? [подрІас репетІрмельо пор фавОр] – Ви не могли б повторити?

Por favor. [пор фавОр] – Будь ласка. Вживайте цю фразу, коли робите замовлення у кафе, просите незнайомця вказати дорогу до центру міста або повторити сказане. Хоча із власного досвіду скажу, що зловживати цією фразою не потрібно, адже іспанці дивляться трохи «з-під лоба» на людей, що повторюють ці слова занадто часто.

Vale. [бАлє] – Добре, окей. Це типове іспанське слово, яке не вживається у країнах Латинської Америки. Мабуть, після «hola» та «qué tal», третє найуживаніше слово в Іспанії 🙂

Está bien. [естА б’Єн] – Добре! (Згода!)

Про інші можливі варіанти висловлення згоди іспанською, читайте у цьому уроці.

Привітання

Buenos días. [буЕнос дІас] – Доброго дня!

Buenas tardes. [буЕнас тАрдес] – Доброго вечора!

Хоча найчастіше ви все ж таки почуєте комбіноване «Hola, buenas tardes» або «Hola, buenos días», що фактично перекладається як «Привіт, доброго вечора!» та «Привіт, доброго дня!».

Buenas [буЕнас] (неформ.) – привіт

Про формальні та неформальні привітання детальніше розповідаю ось тут.

Знайомство

¿Cómo te llamas? [кОмо те йЯмас] (неформ.) – Як тебе звати?

¿Cómo se llama? [кОмо се йЯма] (форм.) – Як Вас звати?

Me llamo _____ .[Ме йЯмо _____] – Мене звати _____ .

Soy _____ . [Сой _____] – Мене звати _____ . (дослівно перекладається як «я є _____»)

¡Encantado! [енкантАдо] (ч.) – Приємно познайомитись! Радий знайомству!

¡Encantada! [енкантАда] (ж.) – Приємно познайомитись! Рада знайомству!

¡Mucho gusto! [мУчо ґУсто] (ч.,ж.) – Приємно познайомитись!

Подяка

¡Gracias! [ґрАсіас] – Дякую!

¡Muchas gracias! [мУчас ґрАсіас] – Дуже дякую!

Muy bien, gracias. [муй б’Єн, ґрАсіас] – Добре, дякую.

De nada. [де нАда] – Немає за що.

Читайте детальніше про те, як дякувати іспанською, у попередній статті.

Вибачення

Disculpa. [діскУльпа] (неформ.)/Disculpe. [діскУльпе] (форм.) – Перепрошую. Вибачте. Це слово служить лише для привернення уваги. Тобто якщо ви ненароком стали комусь на ногу у транспорті і хочете вибачитись, вживати його буде некоректно. Якщо ж ви заблукали у місті і вам потрібно запитати шлях, почніть ваше речення із «Disculpa, … ».

Lo siento. [льо с’Єнто] – Вибачте! Мені так шкода! Це саме той вислів, який потрібно вживати, коли виникає потреба поспівчувати комусь у складній ситуації.

Perdón. [пердОн] – Вибачте. Якщо звертаєтеся до когось особисто, краще вживати більш персоніфіковані форми «perdona» (вибач) та «perdone» (вибачте).

Якщо ж ситуація склалася так, що вибачення просять у вас, то наступні фрази іспанською стануть вам у пригоді.

No hay problema. [но ай проблЄма] – Нічого страшного, не переймайтеся! (дослівно перекладається як «жодних проблем»)

No pasa nada. [но пАса нАда] – Нічого страшного, не переймайтеся! (дослівно «нічого не відбувається»)

No te preocupes. [но те преокУпес] – Не переймайся!

В місті

la parada de taxi [ля парАда де тАксі] – зупинка таксі

la estación de trenes [ля естасьйОн де трЕнес] – залізничний вокзал

la estación de autobuses [ля естасьйОн де аутобУсес] – автовокзал

el hospital más cercano [ель оспітАль мас серкАно] – найближча лікарня

el centro de la ciudad [ель сЕнтро де ля сьюдАд] – центр міста

la oficina de turismo [ля офісІна де турІзмо] – туристичний офіс

la farmacia más cercana [ля фармАсіа мас серкАна] – найближча аптека

la iglesia [ля іґлЄсіа] – церква

el banco [ель бАнко] – банк

el mercado [ель меркАдо] – ринок

la plaza [ля плЯса] _____ – площа _____

la calle [ля кАйє] _____ – вулиця _____

el hotel [ель отЕль] _____ – готель _____

el restaurante [ель рестаурАнте] _____ – ресторан _____

Коротенькі слова «el» та «la», які ви бачите перед кожним із іменників, – це артиклі. Артикль в іспанській мові визначає однину або множину іменника, його рід, а також визначеність або невизначеність.

¿Dónde está [дондестА] _____? – Де знаходиться _____?

¿Cómo llegar a [кОмо йєґАр а] _____? – Як дістатися _____? Як доїхати до _____?

¿Perdona, hay un/a _____ por aquí? [пердОна, ай Ун/а ____ пор акІ?] – Перепрошую, чи є тут поруч _____?

Думаю, ви погодитеся, що вміти запитати шлях іспанською – надзвичайно важливо у незнайомому місті. Але не менш важливо – зрозуміти вашого співрозмовника. Отже, декілька важливих фраз, які ви можете почути у відповідь.

Sigue todo recto. [сІґе тОдо рЕкто] – Йдіть прямо.

Gira _____ . [хІра] – Поверніть _____ .

a la izquierda [а ля іск’Єрда] – наліво

a la derecha [а ля дерЕча] – направо

Cruza _____ . [крУса] – Перетніть _____ .

аl final de la calle [аль фінАль де ля кАйє] – в кінці вулиці

аl lado de [аль лЯдо де] – поряд з

В ресторані

la carta [ля кАрта] – меню

la cuenta [ля куЕнта] – рахунок

el camarero [ель камарЕро] – офіціант

la camarera [ля камарЕра] – офіціантка

Me trae la carta, por favor. [ме трАе ля кАрта, пор фавОр] – Принесіть, буль ласка, меню.

Me trae la cuenta, por favor. [ме трАе ля куЕнта, пор фавОр] – Принесіть, буль ласка, рахунок.

¿Qué desea? [ке десЕа?] – Що бажаєте?

Quiero _____ [к’Єро] – Я хочу ____

¿Algo más? [Альґо мАс?] – Бажаєте ще щось?

¿Dónde está el baño? [дОнде естА ель бАньйо?] – Де знаходиться туалет?

В магазині

¿Cuánto vale? [куАнто бАлє?] – Скільки коштує?

¿Puedo pagar en efectivo? [пуЕдо паґАр ен ефектІво?] – Чи можу я заплатити готівкою?

¿Puedo pagar con tarjeta? [пуЕдо паґАр кон тархЕта?] – Чи можу я розрахуватися карткою?

Sólo estoy mirando. [сОльо естОй мірАндо] – Я просто дивлюсь.

¿Dónde están los probadores? [дОнде естАн льос пробадОрес?] – Де знаходяться примірочні?

¿Puedo probármelo? [пуЕдо пробАрмельо?] – Можна це приміряти?

No me gusta. [но ме ґУста] – Мені не подобається.

Прощання

¡Adiós! [адйОс] – До побачення! Прощавай(те)!

¡Hasta luego! [Аста люЕґо] – До побачення! Побачимося пізніше! (дослівно перекладається як «до пізніше», «до потім»).

Хоча слово «adiós» відоме навіть тим людям, які ніколи в житті не мали нічого спільного з іспанською, насправді, вислів «hasta luego» в розмовній мові використовується частіше. «Adiós», здебільшого, вживається тоді, коли ми прощаємося надовго, або ж назавжди.

¡Nos vemos! [нос бЕмос] – Побачимося!

¡Hasta ahora! [аста аОра] – Зараз повернуся! (дослівно «до зараз»). Оскільки іспанці – надзвичайно соціальні, то навіть у випадку, коли їм потрібно на хвилину вийти з приміщення, або піднятися поверхом вище в офісі, зазвичай при виході з кімнати, вони кажуть «hasta ahora».

¡Buenas noches! [буЕнас нОчес] – На добраніч!

¡Qué tengas un buen día! [ке тЕнґас ун буЕн дІа] – Гарного дня!

¡Qué tengas un buen fin de semana! [ке тЕнґас ун буЕн фін де семАна] – Гарних вихідних! Тут вихідні перекладаюься як субота та неділя, саме кінець тижня, а не дні державних свят.

Детальніше про те, як вітатися та прощатися іспанською, можете прочитати у цій статті.

Екстрені ситуації

Me siento mal. [ме с’Єнто мАль] – Мені погано.

Llame a una ambulancia. [йЯме а Уна амбулЯнсіа] – Викличіть швидку!

Llame a la policía. [йЯме а ля полісІа] – Викличіть поліцію!

¡Ayúdame! [айЮдаме] – Допоможіть мені!

¡Ayuda! [айЮда] – На допомогу!

Набагато більше корисних конструкцій з аудіо ви знайдете у курсі іспанської для туристів, який складається з 12 відеоуроків, в яких детально розповідаємо, як комунікувати у типових ситуаціях на вокзалі, ринку чи кав’ярні. Курс можна опрацювати впродовж декількох годин перед поїздкою до Іспанії.

Якщо ви вирішили повноцінно вивчати іспанську з нуля, тоді приєднуйтеся до марафону рівня A1.1 з нуля.

Comments

 • Оксана 15.08.2017

  Дуже дякую за статтю та транскрипції до кожного із речень! Наступного місяця планую відвідати Барселону, але іспанською, на жаль, поки не розмовляю. Беру цей словничок із собою)))

  • quetal.com.ua 16.08.2017

   Привіт, Оксано. Дякую за відгук! Сподіваюся, що Іспанія надихне тебе на вивчення цієї прекрасної мови 🙂

 • Olga 29.05.2018

  хочу відвідати Іспанію, тому радо вивчаю мову з цих уроків)

  • quetal.com.ua 29.05.2018

   Олю, сподіваюся, що у вас усе вийде — і зовсім скоро ви відвідаєте Іспанію. А якщо розмовлятимете іспанською навіть на базовому рівні, то відкривати для себе країну та її людей буде вдвічі цікавіше!

   Дякую за відгук і сподіваюся, що наші статті й надалі надихатимуть вас на вивчення іспанської 🙂

 • Ольга Семчишин 09.08.2018

  Для мене Іспанія – це країна тепла, пристрасті , кохання та натхнення. Дуже хотілося б там жити. Іспанська мова мене зачаровує з дитинства. Я побувала там 4 рази, однак хотілося б навчитися вільно розмовляти іспанською та оволодіти граматичними особливостями мови для кращого і досконалішого її знання!. Дякую за чудові уроки.!!!

  • quetal.com.ua 09.08.2018

   Усе можливо. Основне — це мати бажання та трошки вільного часу. Сподіваюся, що наш проект допоможе вам втілити в життя мрію дитинства 🙂 Дякую за теплий відгук, Ольго!

 • Володимир 29.01.2020

  Доброго дня!
  У вересні планую з друзями мандрувати Іспанією на велосипедах.
  Тому оце почав вчити іспанську. Сподіваюсь, що ваші матеріали мені допоможуть. Дякую.
  Володимир, Київ

  • quetal.com.ua 29.01.2020

   Доброго дня, Володимире! Якщо будете їхати повз маленькі міста та села, іспанська вам дуже знадобиться 😉 Перед мандрівкою рекомендую також ознайомитися з переліком сервісів, якими користуюся особисто щоразу, коли їду до Іспанії. Впевнена, що знайдете для себе багато корисного!

Comments are closed.

Марафон іспанської A1.1Авторський курс з нуля

Тримісячний марафон з авторськими відеоуроками допоможуть тобі почати говорити на базовому рівні за 3 місяці. 

error: Копіювання матеріалів дозволяється лише за згоди автора і за наявності активного посилання на джерело!