Мову найкраще вивчати з дипломованим викладачем або на курсах, де ви опрацювуватимете нові слова поступово і в контексті. На нашому курсі рівня A1.1 для початківців, що вивчають мову з нуля, ви засвоюватимете лексику саме так, у контексті, разом із граматикою, комунікативними функціями та вимовою.

А курс іспанської для туриста стане вам у пригоді, якщо ви хочете засвоїти базові слова та конструкції іспанською для спілкування на побутовому рівні (на ринку, на вокзалі, у барі, ресторані тощо) без знання граматики.

Якщо ж ви просто хочете ознайомитися з базовими словами іспанською, то ви натрапили на потрібну статтю.

Іспанські слова по темах

Працюючи над даною статтею, я намагалася відібрати ті найуживаніші іспанські слова, вивчення яких дозволятиме вам спілкуватися на базовому рівні та підтримувати простенькі розмови на повсякденні теми. Я виписала понад 500 найважливіших слів іспанською для початківців та згрупувала їх відповідно до категорій:

Перші слова
Займенники
Прийменники
Питальні слова
Прислівники
Сполучники
Цифри та числа
Кольори
Тіло
Люди
Сім’я
Місто
Транспорт
Помешкання
Країни
Одяг
Їжа
Фрукти
Овочі
Посуд
Побутові речі, техніка
Час
Дні тижня
Місяці
Пори року
Домашні тварини
Дієслова
Прикметники

Якщо ви не плануєте зараз ознайомлюватися з усіма категоріями, просто оберіть розділ, який вас найбільше цікавить на даному етапі, натисніть на посилання, – і ви автоматично опинитеся у потрібній секції.

Зверніть увагу, що даний список лексики в жодному випадку не є стандартом або нормою, яку обов’язково необхідно засвоїти усім, хто починає вивчати мову. Ці 500+ слів є дружньою рекомендацією, такою собі «чарівною паличкою», яка допоможе вам стартувати у вивченні іспанської.

Про вимову поговорили. З алгоритмом вивчення слів ознайомилися. Отож, розпочинаємо. Empezamos.

Перші слова

[сі] – так
no [но] – ні
gracias [ґрАсіас] – дякую
perdón [пердОн] – вибач(те)
por favor [пор фавОр] – будь ласка
de nada [де нАда] – немає за що
lo siento [льо с’Єнто] – мені шкода, вибач(те)

Займенники

yo [йо] – я
[ту] – ти
él [ель] – він
ella [Ейя] – вона
usted [устЕд] – Ви (ввічливе звертання «Ви» до однієї особи)
ustedes [устЕдес] – Ви (ввічливе звертання «Ви» до декількох осіб)
nosotros [носОтрос] – ми
vosotros [восОтрос] – ви (декілька осіб, до яких ви звертаєтеся на «ти»)
ellos [Ейос] – вони (група чоловіків або чоловіків і жінок)
ellas [Ейас] – вони (група, у якій лише жінки)

mi [мі] – мій
tu [ту] – твій
su [су] – її, його, ваш, їхній
nuestro [нуЕстро] – наш
vuestro [вуЕстро] – ваш

Більше про особові займенники ви можете прочитати у цій статті.

А також рекомендую переглянути статтю про присвійні займенники в іспанській мові.

Прийменники

а [а] – до, о
de [де] – з, від
en [ен] – в
con [кон] – з
sin [сін] – без
por [пор] – через
para [пАра] – для
sobre [сОбре] – над
debajo de [дебАхо де] – під
delante de [делЯнте де] – перед
detrás de [детрАс де] – за
entre [Ентре] – між
antes de [Антес де] – перед (орієнтація в часі)
después de [деспуЕс де] – після
desde [дЕсде] – з, від
hasta [Аста] – до

Питальні слова

cómo [кОмо] – як
qué [ке] – що, який
cuál [куАль] – який, котрий
quién [к’єн] – хто
por qué [пор кЕ] – чому
cuándo [куАндо] – коли
dónde [дОнде] – де
a dónde [а дОнде] – куди
de dónde [де дОнде] – звідки
cuánto [куАнто] – скільки

Детальніше про питальні слова з поясненнями та прикладами розповідаю ось тут.

Прислівники

muy [муй] – дуже
bien [б’єн] – добре
mal [маль] – погано
despacio [деспАсьйо] – повільно
temprano [темпрАно] – рано
tarde [тАрде] – пізно
aquí [акІ] – тут
allí [айЇ] – там
ahora [аОра] – зараз
ya [я] – вже
todavía [тодавІа] – досі
aún [аУн] – поки
nunca [нУнка] – ніколи
siempre [с’Ємпре] – завжди
bastante [бастАнте] – достатньо
demasiado [демасіАдо] – занадто
mucho [мУчо] – багато
poco [пОко] – мало

Сполучники

y [і] – і
o [о] – або
pero [пЕро] – але
porque [поркЕ] – тому що

Цифри та числа

uno [Уно] – один
dos [дос] – два
tres [трес] – три
cuatro [куАтро] – чотири
cinco [сІнко] – п’ять
seis [сЕіс] – шість
siete [с’Єте] – сім
ocho [Очо] – вісім
nueve [нуЕве] – дев’ять
diez [д’єс] – десять
once [Онсе] – одинадцять
doce [дОсе] – дванадцять
trece [трЕсе] – тринадцять
catorce [катОрсе] – чотирнадцять
quince [кІнсе] – п’ятнадцять
dieciséis [д’єсісЕіс] – шістнадцять
diecisiete [д’єсіс’Єте] – сімнадцять
dieciocho [д’єсіОчо] – вісімнадцять
diecinueve [д’єсінуЕве] – дев’ятнадцять
veinte [бЕінте] – двадцять

Детальніше про кількісні та порядкові числівники я розповідала у попередніх уроках.

Кількісні числівники>>
Порядкові числівники>>

Кольори

blanco [блЯнко] – білий
negro [нЕґро] – чорний
amarillo [амарІйо] – жовтий
verde [бЕрде] – зелений
rojo [рОхо] – червоний
naranja [нарАнха] – помаранчевий
rosado [росАдо] – рожевий
gris [ґріс] – сірий
morado [морАдо] – фіолетовий
azul [асУль] – синій
marrón [маррОн] – коричневий
color [кольОр] – колір

Для того, аби краще ознайомитися із кольорами, а також переглянути приклади їх вживання у контексті, переходьте за посиланням.

Частини тіла

el ojo [Охо] – око
las cejas [сЕхас] – брови
la oreja [орЕха] – вухо
la mejilla [мехІйя] – щока
la nariz [нарІс] – ніс
la boca [бОка] – рот
el cuello [куЕйо] – шия
la cabeza [кабЕса] – голова
el pecho [пЕчо] – груди
el brazo [брАсо] – рука
el vientre [б’Єнтре] – живіт
el pie [п’є] – ступня
los dedos [дЕдос] – пальці
el codo [кОдо] – лікоть
la cintura [сінтУра] – талія
la mano [мАно] – рука
la pierna [п’Єрна] – нога

Коротенькі слова «el» та «la», які ви бачите перед кожним із іменників, – це артиклі. Артикль в іспанській мові визначає однину або множину іменника, його рід, а також визначеність або невизначеність.

Детальніше про артиклі в іспанській мові читайте у нижченаведених статтях.

Артиклі в іспанській мові>>
Означені артиклі>>
Вживання неозначених артиклів>>
Коли артикль не вживається>>

Люди

la mujer [мухЕр] – жінка
el hombre [Омбре] – чоловік
el niño [нІньйо] – дитина
la niña [нІньйя] – дитина
el bebé [бебЕ] – немовля
el chico [чІко] – хлопець
la chica
[чІка] – дівчина
el amigo [амІґо] – друг
la amiga
[амІґа] – подруга
el novio [нОвіо] – хлопець
la novia
[нОвіа] – дівчина
la persona [персОна] – людина, особа
la gente [хЕнте] – люди

Також читайте статтю про професії іспанською (список 100+ професій з перекладом та транскрипцією)

Сім’я

la familia [фамІліа] – сім’я, родина
el padre [пАдре] – батько
el papá [папА] – тато
la madre [мАдре] – мати
la mamá [мамА] – мама
el hijo [Іхо] – син
la hija [Іха] – донька
el nieto [н’Єто] – онук
la nieta [н’Єта] – онука
el abuelo [абуЕльо] – дідусь
la abuela [абуЕля] – бабуся
el hermano [ермАно] – брат
la hermana [ермАна] – сестра
el tío [тІо] – дядько
la tía [тІа] – тітка
el suegro [суЕґро] – свекор
la suegra [суЕґра] – свекруха
el primo [прІмо] – двоюрідний брат
la prima [прІма] – двоюрідна сестра
el sobrino [собрІно] – племінник
la sobrina [собрІна] – племінниця
el yerno [Єрно] – зять
la nuera [нуЕра] – невістка
el marido [марІдо] – чоловік
la mujer [мухЕр] – жінка, дружина
el huerfano [уЕрфано] – сирота (ч.р.)
la huerfana
[уЕрфана] – сирота (ж.р.)

Місто

la ciudad [с’юдАд] – місто
la calle [кАйє] – вулиця
la plaza [плЯса] – площа
el centro [сЕнтро] – центр
el edificio [едіфІсіо] – будівля
la casa [кАса] – будинок
el parque [пАрке] – парк
la estación [естасйОн] – зупинка, станція
el puente [пуЕнте] – міст
la fuente [фуЕнте] – фонтан
el semáforo [семАфоро] – світлофор
la acera [асЕра] – тротуар
el colegio [колЄхіо] – школа
el aeropuerto [аеропуЕрто] – аеропорт
el puerto [пуЕрто] – порт
el aparcamiento [апаркам’Єнто] – паркування
el hospital [оспітАль] – лікарня
el banco [бАнко] – банк
la iglesia [іґлЄсіа] – церква
el mercado [меркАдо] – ринок
el supermercado [супермеркАдо] – супермаркет
el hipermercado [іпермеркАдо] – гіпермаркет
el centro comercial [сЕнтро комерсіАль] – торговий центр
la farmacia [фармАсіа] – аптека
la biblioteca [бібліотЕка] – бібліотека
la librería [лібрерІа] – книжковий магазин
el restaurante [рестаурАнте] – ресторан
el bar [бар] – бар
la cafetería [кафетерІа] – кафе
la frutería [фрутерІа] – фруктовий магазин
la panadería [панадерІа] – хлібний магазин
la pescadería [пескадерІа] – рибний магазин
la tienda [т’Єнда] – магазин
la tienda de ropa [т’Єнда де рОпа] – магазин одягу
el teatro [теАтро] – театр
el museo [мусЕо] – музей
el hotel [отЕль] – готель
el cine [сІне] – кінотеатр
la policía [полісІа] – поліція
la oficina de correos [офісІна де коррЕос] – пошта

Транспорт

el autobús [аутобУс] – автобус
el coche [кОче] – автомобіль
el camión [камйОн] – вантажівка
la bicicleta [бісіклЄта] – велосипед
la furgoneta [фурґонЕта] – фургон
la moto [мОто] – мотоцикл
el tren [трен] – потяг
el tranvía [трамбІа] – трамвай
el metro [мЕтро] – метро
el barco [бАрко] – корабель
la barca [бАрка] – човен
el avión [авйОн] – літак
el billete [бійЄте] – квиток

Помешкання

el piso [пІсо] – квартира
el apartamento [апартамЕнто] – апартаменти
el balcón [балькОн] – балкон
el baño [бАньйо] – ванна кімната
el pasillo [пасІйо] – коридор
la terraza [террАса] – тераса
el garaje [ґарАхе] – гараж
la sala [сАля] – вітальня
la cocina [косІна] – кухня
el comedor [комедОр] – вітальня
la habitación [абітасьйОн] – кімната
el cuarto [куАрто] – кімната
la pared [парЕд] – стіна
la puerta [пуЕрта] – двері
la ventana [вентАна] – вікно
el dormitorio [дормітОріо] – спальня
el despacho [деспАчо] – кабінет
el ascensor [асенсОр] – ліфт
las escaleras [ескалЄрас] – сходи
el sótano [сОтано] – підвал
el ático [Атіко] – горище
la planta baja [плЯнта бАха] – перший поверх
el primer piso [прімЕр пІсо] – другий поверх
el segundo piso [сеґУндо пІсо] – третій поверх

la lámpara [лЯмпара] – лампа
el armario [армАріо] – шафа
la bañera [баньЄра] – ванна
el lavabo [лявАбо] – умивальник
el váter [бАтер] – унітаз
el espejo [еспЕхо] – дзеркало
la nevera [невЕра] – холодильник
la mesa [мЕса] – стіл
la silla [сІйя] – стілець
el sofa [софА] – диван, софа
la estantería [естантерІа] – полиця
la cama [кАма] – ліжко
el escritorio [ескрітОріо] – робочий стіл

Країни

el país [паІс] – країна
Ucrania [укрАніа] – Україна
España [еспАнья] – Іспанія
la capital [капітАль] – капіталь
Madrid [мадрІд] – Мадрид

Одяг

la ropa [рОпа] – одяг
la falda [фАльда] – спідниця
la camisa [камІса] – сорочка
la camiseta [камісЕта] – футболка
el traje [трАхе] – костюм
el vestido [бестІдо] – сукня
los pantalones [пантальОнес] – штани
los calcetines [кальсетІнес] – шкарпетки
los zapatos [сапАтос] – взуття
el cinturón [сінтурОн] – пасок
la chaqueta [чакЕта] – куртка, піджак
el jersey [херсЕй] – светр
los vaqueros [бакЕрос] – джинси
el abrigo [абрІґо] – пальто
la bufanda [буфАнда] – шарф
el gorro [ґОрро] – шапка

Їжа

el desayuno [десайЮно] – сніданок
el almuerzo [альмуЕрсо] – обід
la cena [сЕна] – вечеря

el pan [пан] – хліб
el queso [кЕсо] – сир
el aceite [асЕіте] – олія
la sal [саль] – сіль
el azúcar [асУкар] – цукор
la carne [кАрне] – м’ясо
el pescado [пескАдо] – риба
la ensalada [енсалЯда] – салат
el agua [Аґуа] – вода
la sopa [сОпа] – суп
la leche [лЄче] – молоко
el vino [бІно] – вино
el té [те] – чай
el café [кафЕ] – кава
el zumo [сУмо] – сік
el yogur [йоґУр] – йогурт
el bocadillo [бокадІйо] – канапка
el chocolate [чоколЯте] – шоколад
la mantequilla [мантекІйя] – масло
la mermelada [мермелЯда] – джем, варення
las verduras [бердУрас] – овочі
las frutas [фрУтас] – фрукти
el huevo [уЕво] – яйце
la nuez [нуЕс] – горіх
el arroz [аррОс] – рис
el pastel [пастЕль] – тістечко
la tarta [тАрта] – торт
la galleta [ґайЄта] – печиво

Фрукти

la manzana [мансАна] – яблуко
el melocotón [мельокотОн] – персик
el plátano [плЯтано] – банан
la pera [пЕра] – груша
la naranja [нарАнха] – апельсин
el limón [лімОн] – лимон
la uva [Ува] – виноград
el albaricoque [альбарікОке] – абрикос
la piña [пІнья] – ананас

Овочі

el tomate [томАте] – помідор
el pepino [пепІно] – огірок
el pimiento [пім’Єнто] – перець
la col [коль] – капУста
la remolacha [ремолЯча] – буряк
la cebolla [севОйя] – цибуля
la zanahoria [санаОріа] – морква
las patatas [патАтас] – картопля
los guisantes [ґісАнтес] – горошок
la coliflor [коліфльОр] – цвітна капуста
la lechuga [лєчУґа] – салат

Посуд

el plato [плЯто] – тарілка
el microondas [мікроОндас] – мікрохвильовка
la sartén [сартЕн] – сковорода
la olla [Ойя] – каструля
el horno [Орно] – піч
la cuchara [кучАра] – ложка
el tenedor [тенедОр] – виделка
el cuchillo [кучІйо] – ніж
los cubiertos [куб’Єртос] – столове приладдя
la taza [тАса] – горнятко
el vaso [бАсо] – склянка
la copa [кОпа] – бокал

Побутові речі, техніка

el libro [лІбро] – книга
el teléfono [телЄфоно] – телефон
el móvil [мОвіль] – мобільний
el ordenador [орденадОр] – комп’ютер
la tableta [таблЄта] – планшет
la cámara [кАмара] – фотокамера
el portátil [портАтіль] – ноутбук
el papel [папЕль] – папір
el bolígrafo [болІґрафо] – ручка
el lápiz [лЯпіс] – олівець
la mochila [мочІля] – рюкзак
la bolsa [бОльса] – сумка
la maleta [малЄта] – валіза
el cuaderno [куадЕрно] – блокнот
la caja [кАха] – коробка
la radio [рАдіо] – радіо
la revista [ревІста] – журнал

Час

la mañana [маньЯна] – ранок
la tarde [тАрде] – вечір
la noche [нОче] – ніч

el segundo [сеґУндо] – секунда
el minuto [мінУто] – хвилина
la hora [Ора] – година
el día [дІа] – день
la semana [семАна] – тиждень
el mes [мес] – місяць
el año [Аньйо] – рік
el siglo [сІґльо] – століття

hoy [ой] – сьогодні
ayer [айЄр] – вчора
mañana [маньЯна] – завтра

el reloj [рельох] – годинник

Про те, як запитати «Котра година?» і як відповісти на це запитання, читайте у цій статті.

Дні тижня

el lunes [лЮнес] – понеділок
el martes [мАртес] – вівторок
el miércoles [мьЄрколєс] – середа
el jueves [хуЕвес] – четвер
el viernes [б’Єрнес] – п’ятниця
el sábado [сАвадо] – субота
el domingo [домІнґо] – неділя

Детальніше про дні тижня можете прочитати в цьому уроці.

Місяці

enero [енЕро] – січень
febrero [фебрЕро] – лютий
marzo [мАрсо] – березень
abril [аврІль] – квітень
mayo [мАйо] – травень
junio [хУніо] – червень
julio [хУліо] – липень
agosto [аґОсто] – серпень
septiembre [септ’Ємбре] – вересень
octubre [октУвре] – жовтень
noviembre [нов’Ємбре] – листопад
diciembre [діс’Єбмре] – грудень

Пори року

el invierno [імб’Єрно] – зима
la primavera [прімавЕра] – весна
el verano [берАно] – літо
el otoño [отОньйо] – осінь

Домашні тварини

los animales domésticos [анімАлєс домЕстікос] – домашні тварини
el perro [пЕрро] – собака
el gato [ґАто] – кіт
el ratón [ратОн] – миша
la rata [рАта] – щур
el conejo [конЕхо] – кролик
la oveja [обЕха] – вівця
el cerdo [сЕрдо] – свиня
el caballo [кабАйо] – кінь
la vaca [бАка] – корова
el pato [пАто] – качка
la cabra [кАбра] – коза
la gallina [ґайЇна] – курка
el ganso [ґАнсо] – гусак

Дієслова

ser [сер] – бути
estar [естАр] – бути, знаходитися
haber [абЕр] – бути, допоміжне дієслово
tener [тенЕр] – мати
hacer [асЕр] – робити
hablar [аблЯр] – розмовляти
trabajar [трабахАр] – працювати
querer [керЕр] – хотіти
dar [дар] – давати
tomar [томАр] – брати
leer [лєЕр] – читати
ver [бер] – бачити
escuchar [ескучАр] – слухати
oír [оІр] – чути
ir [ір] – йти
venir [бенІр] – приходити
llegar [йєґАр] – прибувати
llevar [йєвАр] – вести
traer [траЕр] – приносити
coger [кохЕр] – брати
comprar [компрАр] – купляти
vender [бендЕр] – продавати
vivir [вівІр] – жити
poder [подЕр] – могти
deber [дебЕр] – бути повинним
beber [бебЕр] – пити
comer [комЕр] – їсти
decir [десІр] – казати
enviar [ембіАр] – надсилати
dormir [дормІр] – спати
despertar [деспертАр] – будити
lavar [лявАр] – мити
encontrar [енконтрАр] – знаходити
buscar [бускАр] – шукати
probar [пробАр] – пробувати
intentar [інтентАр] – намагатися
aprender [апрендЕр] – вчити
enseñar [енсеньЯр] – навчати
escribir [ескрібІр] – писати
pintar [пінтАр] – малювати (фарбами)
dibujar [дібухАр] – малювати (олівцем)
saber [сабЕр] – знати
conocer [коносЕр] – знати (бути знайомим з)
pensar [пенсАр] – думати
ganar [ґанАр] – вигравати
perder [пердЕр] – програвати, втрачати
abrir [абрІр] – відкривати
cerrar [серрАр] – закривати
preguntar [преґунтАр] – питати
contestar [контестАр] – відповідати
elegir [елєхІр] – обирати
esperar [есперАр] – чекати
amar [амАр] – любити
odiar [од’Яр] – ненавидіти
cocinar [косінАр] – готувати (їжу)
andar [андАр] – ходити
nadar [надАр] – плавати
volar [болЯр] – літати
bailar [байлЯр] – танцювати
pensar [пенсАр] – думати
soñar [соньЯр] – мріяти
reír [реІр] – сміятися
sonreír [сонреІр] – посміхатися
llorar [йорАр] – плакати
trabajar [трабахАр] – працювати
descansar [дескансАр] – відпочивати
cambiar [камб’Яр] – міняти
viajar [б’яхАр] – подорожувати
parar [парАр] – зупиняти
jugar [хуґАр] – грати
gritar [ґрітАр] – кричати
susurrar [сусуррАр] – шепотіти
ayudar [айюдАр] – допомагати

Якщо хочете детальніше ознайомитися з найуживанішими іспанськими дієсловами, то читайте статтю про 20 дієслів, які мешканці іспаномовних країн використовують найчастіше.

А також перегляньте уроки про відмінювання та вживання дієслів «бути» – «ser» та «estar».

Навчитися відмінювати решту дієслів за особами вам допоможе ось цей матеріал про три групи дієслова в іспанській мові.

Прикметники

bueno [буЕно] – добрий
malo [мАльо] – поганий
alto [Альто] – високий
bajo [бАхо] – низький
largo [лЯрґо] – довгий
corto [кОрто] – короткий
fácil [фАсіль] – легкий
difícil [діфІсіль] – важкий
caro [кАро] – дорогий
barato [барАто] – дешевий
oscuro [оскУро] – темний
claro [клЯро] – світлий
rápido [рАпідо] – швидкий
lento [лЄнто] – повільний
triste [трІсте] – сумний
alegre [алЄґре] – веселий
bonito [бонІто] – гарний
feo [фЕо] – бридкий
caliente [кальЄнте] – гарячий
frío [фрІо] – холодний
nuevo [нуЕво] – новий
viejo [б’Єхо] – старий
joven [хОвен] – молодий
grande [ґрАнде] – великий
pequeño [пекЕньйо] – малий
feliz [фелІс] – щасливий
fuerte [фуЕрте] – сильний
débil [дЕбіль] – слабкий
dulce [дУльсе] – солодкий
amargo [амАрґо] – гіркий
gordo [ґОрдо] – товстий
delgado [дельґАдо] – худий
pobre [пОбре] – бідний
rico [рІко] – багатий
sano [сАно] – здоровий
enfermo [енфЕрмо] – хворий
tímido [тІмідо] – сором’язливий
tonto [тОнто] – дурний
contento [контЕнто] – задоволений
cada [кАда] – кожен
todo [тОдо] – весь
este [Есте] – цей
ese [Есе] – цей
aquel [акЕль] – той

Про те, як узгоджувати прикметники з іменниками, можете переглянути у цьому уроці.

Сподіваюся, що стаття була корисною і що сьогодні в цьому списку ви знайшли принаймні декілька слів іспанською, які вам особливо припали до серця.

Більше цікавих статей про перші кроки у вивченні іспанської мови ви зможете знайти у розділі «Уроки для початківців». Якщо ви починаєте вивчати іспанську мову з нуля, підписуйтеся на безкоштовний курс для початківців тут або реєструйтеся на повноцінний курс іспанської A1.1.

Un saludo y hasta la próxima.

Comments

 • Volodymyr 31.05.2018

  Bien

  • quetal.com.ua 31.05.2018

   ¡Gracias por compartir, Volodymyr!

 • Таня 24.06.2018

  Дуже подобається ваш сайт. Усі статті дуже корисні.

  • quetal.com.ua 24.06.2018

   Дякую, Таню! Якщо є якась конкретна тема, яка вас цікавить, але якої немає на сайті, пишіть 🙂

 • Юлія 19.07.2018

  Так, дійсно, усі слова дуже важливі і актуальні, якщо є бажання вивчити іспанську як мінімум на базовому рівні.
  Але є важливе зауваження: немає артиклів!!! У іспанській мові нікуди без визначення роду іменника за допомогою артикля!

  Але за статтю дякую. Непогана підбірка лексики.

  • quetal.com.ua 19.07.2018

   Цей перелік слів є лише базою, яка може допомогти початківцям почати створювати перші фрази та словосполучення. Звичайно, для досягнення навіть початкового рівня вивчити 500 основних слів не достатньо. Потрібно також вчити граматику, працювати над аудіюванням та мовленням…

   Дякую, Юліє, за слушне зауваження щодо артиклів! Маєте рацію, іменники в іспанській мові краще вивчати одразу з артиклями. Обов’язково доповню статтю, коли з’явиться вільна хвилина.

 • Angelika 20.07.2018

  Я дуже дуже полюбила Вашу сторіночку і бажаю Вам у всьому удачі і успіхів ! Молодці ! ……

  • quetal.com.ua 20.07.2018

   ¡Mil gracias! А вам бажаю натхнення та успіхів у вивченні іспанської 🙂

 • Надя 19.11.2018

  хотілося б, ще якісь тести онлайн по вивчених словах)
  а так все супер)

  • quetal.com.ua 20.11.2018

   Дякую, Надю, за відгук! В майбутньому спробую додати декілька вправ для закріплення матеріалу.

 • Лілія 03.03.2019

  Добрий вечір! Дайте коротке пояснення вживання прийменника “а” і “hasta”, “de” i “desde”

  • quetal.com.ua 04.03.2019

   Доброго дня, Лілю! Дуже цікаве запитання! Але дати коротке пояснення відмінностей вживання a/hasta і de/desde досить складно.

   Найчастіше ці прийменники можна сплутати у контексті:

   1. відстані

   Voy a Barcelona.
   Voy hasta Barcelona.

   Де в першому випадку Барселона є нашою кінцевою метою.

   Mañana voy a Barcelona.
   Завтра я їду до Барселони.

   А в другому випадку ми або говоримо про Барселону як проміжний пункт на шляху до, скажімо, Мадриду. Або ми проїжджаємо декілька населених пунктів, аж поки доїдемо до Барселони (і не далі!).

   Voy hasta Barcelona.
   Я їду до Барселони (машина їде до Барселони, далі не їдемо!).

   або

   Voy hasta Barcelona y luego cojo el tren para Madrid.
   Я доїду до Барселони (проміжний пункт на мапі), а потім сяду на потяг до Мадриду (кінцевий пункт призначення).

   2. часу

   Trabajo de 10 a 5.
   Trabajo desde las 10 hasta las 3.

   В першому випадку говоримо про розклад роботи. Наприклад, я працюю касиром у банку і мене можна знайти на роботі в будні дні з 10 до 5.

   В другому реченні ми зазначаємо, що у певний конкретний час ми працюємо з 10 до 3, але цей часовий проміжок не є нашим стандартним розкладом. Наприклад, зазвичай я працюю з 10 до 5, але сьогодні я буду в офісі з 10 до 3, бо потім їду на зустріч до іншого міста.

   Дійсно, дуже цікаве запитання! В майбутньому підготую повноцінну статтю про прийменники в іспанській мові.

 • Лілія 26.03.2019

  Дякую за роз’яснення! Чекаю нові статті
  А ще дуже хочеться взяти в руки Вашу книжку. Бажаю Вам випустити книгу і буду рада мити її в себе.

  • quetal.com.ua 27.03.2019

   Дякую за підтримку, Лілю! Дуже хотілося б розвиватися в цьому напрямку 🙂

 • Ольга 28.01.2020

  Усі статті корисні, але ця – понад усе!) довго сушила собі голову над тим, з чого почати вивчення лексики, а тут усе мов на тарілочці. СУПЕР!!! Безмежно вдячна!

  • quetal.com.ua 28.01.2020

   Cвого часу, коли я починала вивчати іспанську, мені не вистачало такої підбірки 🙂 Але, Олю, не забувайте, що лексику найкраще вивчати у контексті! Списки слів, пов’язаних за тематикою, корисні лише на початкових етапах, коли потрібно набрати базу. Також рекомендую вам переглянути статтю про відмінювання 20 найуживаніших дієслів — впевнена, що вона вам стане у пригоді 🙂 Дякую за зворотний зв’язок! Un besito 😉

 • Анастасія 08.01.2021

  Дуже класний сайт!

  • quetal.com.ua 08.01.2021

   Дякую, Настю! Цього року плануємо одразу декілька цікавих проєктів, серед них запуск повноцінного онлайн-курсу для початківців, а також групові уроки розмовної іспанської з носіями. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах 🙂

 • Єва 17.04.2021

  Записи кудись зникли

  • quetal.com.ua 20.04.2021

   Єво, аудіозаписи тепер можна знайти в робочому зошиті, посилання на який знайдете вгорі статті.

Comments are closed.

Марафон іспанської A1.1Авторський курс з нуля

Тримісячний марафон з авторськими відеоуроками допоможуть тобі почати говорити на базовому рівні за 3 місяці. 

error: Копіювання матеріалів дозволяється лише за згоди автора і за наявності активного посилання на джерело!